Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064916

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064916

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064916
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2013 10:54:25
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Hoff, 078 770 4837
Datum B&W Besluit 14-05-2013
Gerelateerde zaak 1004780
Datum verzending 30-05-2013
Agendacommissie 12-06-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Ter afhandeling van de motie Onderzoek asbesthoudend materiaal informeren wij u over de beantwoording van de provincie van de vragen inzake het toezicht op de stort van asbesthoudend materiaal in de jaren 2011 en 2012. Daarnaast informeren wij u over de brief van de provincie van 4 april inzake het Feitenonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek.
Gepubliceerd 23-05-2013