Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064916

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064916

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064916
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2013 10:54:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Derde Merwedehaven (Ter afhandeling van de motie Onderzoek asbesthoudend materiaal) Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype brief provincie 4 april 2013 inzake feitenonderzoek en strafrechtelijk onderzoek.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype overzicht gestort afval 2012.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype brief provincie 25 maart inzake toezicht op asbest.pdf Algemeen