Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064913

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064913

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064913
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Zeehavens
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2013 11:33:09
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Zeehavens
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JAK Niemantsverdriet, 770 4901
Datum B&W Besluit 14-05-2013
Gerelateerde zaak 1000503
Datum verzending 16-05-2013
Agendacommissie 28-05-2013
Adviescommissie 12-06-2013 + 18-06-2013
Raad 25-06-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebied Zeehavens. Op basis van dit voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het bestemmingsplan is in die fase op onderdelen aangepast, maar de hoofdopzet is niet veranderd. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn 5 zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven van 29 mei 2012 (voorontwerp) en 18 september 2012 (ontwerp).
Gepubliceerd 16-05-2013