Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064903

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064903

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064903
Onderwerp Vaststellen eerste verzamelwijziging 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2013 15:49:47
Onderwerp Vaststellen eerste verzamelwijziging 2013
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 163 - Planning en control cyclus 2013
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 078 770 4163
Datum B&W Besluit 14-05-2013
Gerelateerde zaak 993996
Datum verzending 16-05-2013
Agendacommissie 28-05-2013
Adviescommissie nvt
Raad 12-06-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het rijk of derden en worden budgetten intern over programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en in zijn geheel aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit raadsvoorstel is het eerste verzamelvoorstel van 2013. In deze wijziging zijn 34 deelwijzigingen opgenomen. Een deel van deze wijzigingen betreft de overheveling van restantkredieten van meerjarige projecten uit 2012 naar 2013, zoals ook opgenomen in de paragraaf projecten uit de jaarrekening 2012. Deze overhevelingen zijn, in tegenstelling tot de budgetoverhevelingen, budgetneutraal, omdat de dekking uit reserves plaatsvindt. In dit raadsvoorstel wordt per deelwijziging een toelichting gegeven.
Gepubliceerd 15-05-2013