Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1064884

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1064884

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1064884
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2014 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2013 13:57:11
Document Document type
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Begroting 2014 Omgevingsdienst ZHZ Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Begroting 2014 Omgevingsdienst ZHZ Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Begroting 2014 Omgevingsdienst ZHZ Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begroting 2014 OZHZ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype CONCEPTBRIEF Zienswijze raad Begroting 2014 OZHZ.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Begroting 2014 Omgevingsdienst ZHZ B&W besluit
Icoon voor documenttype Bijlage zienswijze Dordrecht begr. OZHZ 1010366 Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1010366 Raadsbesluit