Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1063708

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1063708

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1063708
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over het Transitieplan I&A Drechtsteden
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over het Transitieplan I&A Drechtsteden
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Uitzondering (voor overig, niet zichtbaar)
Gepubliceerd 14-05-2013