Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1063679

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1063679

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1063679
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie Christenunie/SGP over vertrek van publieke voorzieningen uit de stad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 mei 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.