Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1063679

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1063679

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1063679
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie Christenunie/SGP over vertrek van publieke voorzieningen uit de stad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie Christenunie/SGP over vertrek van publieke voorzieningen uit de stad
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Uitzondering (voor overig, niet zichtbaar)
Gepubliceerd 14-05-2013