Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1059520

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1059520

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1059520
Onderwerp Vaststellen jaarstukken 2012
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen jaarstukken 2012 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen jaarstukken 2012 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen jaarstukken 2012 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2012 - hoofdboekwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2012 - bijlagenboek Bijlage
Icoon voor documenttype Memo Nazending accountantsverslag jaarstukken 2012 Algemeen
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief accountantsverklaring Bijlage
Icoon voor documenttype Accountantsverklaring Bijlage
Icoon voor documenttype Accountantsverslag Algemeen
Icoon voor documenttype Vaststellen jaarstukken 2012 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1005358 Raadsbesluit