Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1054058

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1054058

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1054058
Onderwerp Motie Vreemd aan de orde van de dag van de fracties PvdA en CDA over Strafbaarheid Vondelinglegging
Ingekomen/gepubliceerd 24-04-2013 14:05:45
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00
Motie titel M 3 Motie Vreemd aan de orde van de dag Strafbaarheid Vondelinglegging
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 23-04-2013
Motietekst:
Verzoekt het college om: • mede namens de raad het Ministerie van Veiligheid en Justitie op te roepen om de belemmeringen in het wettelijk kader op te lossen c.q. te verduidelijken zoals in Duitsland, in het bijzonder waar het gaat om het verschil in strafbaarheid tussen het "achterlaten van een vondeling in een veilige omgeving" en "het achterlaten van een vondeling in een hulpeloze toestand".
M 3 Motie Vreemd aan de orde van de dag Strafbaarheid Vondelinglegging.pdf
Stand van zaken: