Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1053722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1053722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1053722
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Weeskinderendijk-Laan der VN'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Weeskinderendijk-Laan der VN'
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.A.K. Niemantsverdriet, 078 770 4901
Datum B&W Besluit 23-04-2013
Gerelateerde zaak 991058
Datum verzending 25-04-2013
Agendacommissie 23-04-2013
Adviescommissie 12-6-2013
Raad 25-6-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor het gebied Weeskinderendijk - Laan der VN. De geldende bestemmingsplannen zijn van vóór 1965 en vervallen op 1 juli 2013. Er moet dus een nieuw bestemmingsplan komen. Er is gekozen voor een consoliderend plan. In het kader van de inspraak zijn geen reacties ontvangen. Naar aanleiding van het overleg is het plan op onderdelen aangepast, maar de hoofdopzet is niet veranderd. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven van 11 september 2012 (voorontwerp) en 18 december 2012 (ontwerp).
Gepubliceerd 14-05-2013