Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1053722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1053722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1053722
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Weeskinderendijk-Laan der VN'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Er zijn 2 amendementen ingediend, waarbij nummer A 4 is verworpen; A 5 is aangenomen (tegen: BVD, WEK en CDA). De motie onder nummer M 5 is verworpen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - woensdag 12 juni 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. De inhoud van de discussie is afhankelijk van de uitkomst van Richting Kiezen en de keuzes die daarin worden gemaakt voor het project Maasterras. Verder zal er aandacht zijn oor de mate waarin hier daadwerkelijk sprake is van een consoliderend bestemmingsplan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 21 mei 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie heeft een inspreker gehoord over de door hem ingediende zienswijze en adviseert het raadsvoorstel op 12 juni 2013 inhoudelijk te bespreken.