Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1053722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1053722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1053722
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Weeskinderendijk-Laan der VN'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Motie titel M 5 Motie Best.pl. Weeskinderendijk/Laan der VN Casino
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 25-06-2013
Motietekst:
Besluit: Het college op te dragen een eventuele vestiging van casino met of zonder zalencentrum ter bespreking en vaststelling voor te leggen aan de raad
M 5 Motie Best.pl. Weeskinderendijk Laan der VN Casino.pdf
Stand van zaken: