Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1053722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1053722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1053722
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Weeskinderendijk-Laan der VN'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Status Aangenomen
Titel A 5 Amendement Bouwhoogte 15 meter handhaven
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Spreekt uit zienswijze 3 betreffende het punt bouwhoogte gegrond te verklaren Stelt voor aan beslispunt 1 toe te voegen: 1. in te stemmen met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 april 2013 en te bepalen dat het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen onderdeel uitmaakt van dit besluit de volgende zin: behoudens de beoordeling betreffende de bouwhoogte tot 10 meter. En stelt voor beslispunt 4 te wijzigen van: 4. zienswijzen 1. tot en met 3. ongegrond te verklaren; in: 4. zienswijzen 1.en 2. ongegrond te verklaren, zienswijze 3 uitgezonderd het punt 15 meter bouwhoogte ongegrond te verklaren
A 5 Amendement Bouwhoogte 15 meter handhaven.pdf
Status Verworpen
Titel A 4 Amendement Culturele waarden best.pl. Weeskinderendijk/Laan der VN
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: De bestemming 'culturele waarden' van de woningen aan de Weeskinderendijk 141-191 en 213 d en f af te halen
A 4 Amendement Culturele waarden best.pl. Weeskinderendijk-Laan der VN.pdf