Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1052902

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1052902

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1052902
Onderwerp Raadsinformatiebrief over SMS Kinderfonds
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over SMS Kinderfonds
Programma Werk en inkomen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, 770 4724
Datum B&W Besluit 16-04-2013
Gerelateerde zaak 988834
Datum verzending 23-05-2013
Agendacommissie 28-05-2013
Adviescommissie nvt
Raad 24-09-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Wij willen u informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar het SMS Kinderfonds dat door het OCD, in opdracht van de gemeente Dordrecht, in 2012 is uitgevoerd. De rapportage is als bijlage bijgevoegd. Het SMS fonds is een belangrijk onderdeel van het minimabeleid in de Drechtsteden. Het fonds biedt huishoudens met een laag inkomen natura voorzieningen voor deelname van hun kinderen aan schoolse activiteiten, muziekverenigingen, sportverenigingen e.d..
Gepubliceerd 14-05-2013