Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1049250

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1049250

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1049250
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'De Staart'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'De Staart'
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 16-04-2013
Gerelateerde zaak 985118
Datum verzending 25-04-2013
Agendacommissie 23-4-2013
Adviescommissie 12-6-2013
Raad 25-6-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het bestemmingsplan 'De Staart' is een van de grote bestemmingsplannen van de vernieuwingsoperatie. Het plan dient voor 1 juli 2013 te worden vastgesteld, omdat de in dit plangebied geldende bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar. Deze verplichting vloeit voort uit de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Het plan is gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten, zoals u die op 20 december 2011 vaststelde. Het ontwerp van het plan heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om enkele zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond te verklaren en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Gepubliceerd 14-05-2013