Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1049250

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1049250

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1049250
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'De Staart'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemingsplan 'De Staart' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 'De Staart' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 'De Staart' (aangepast) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting Bestemmingsplan 'De Staart' Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Bestemmingsplan 'De Staart' gewijzigde vaststelling Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Bestemmingsplan 'De Staart' Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 (raadsvoorstel) - Beantwoording van zienswijzen Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 (Toelichting) - Milieuonderzoeken Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1a (Toelichting) - Aanvulling1 milieuonderzoeken Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1b (Toelichting) - Aanvulling2 milieuonderzoeken Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 (Toelichting) - Contour groepsrisico DuPont Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 (Toelichting) - Advies Veiligheidsregio Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 (Toelichting) - Kaart met geluidzones industrielawaai Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 (Regels) - Staat van Bedrijfsactiviteiten De Staart Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze1.Hoebée.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze2.DuPont.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze3.GasUnie.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze4.KvK.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze5.Moret.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Intrekking Zienswijze 5. Moret Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze6.Podiumbouw.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze7.Slurink.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze8.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze9.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze10.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze11.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 985118 B&W besluit
Icoon voor documenttype M 2 Motie Bestemmingsplan Staart Slurink.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 995655 Raadsbesluit