Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1049250

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1049250

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1049250
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'De Staart'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De motie 'bestemmingsplan Staart Slurink (M2) is met algemene stemmen aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - woensdag 12 juni 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. De discussie zal daarbij gaan over de vraag of de gemeenteraad middels een motie wil benadrukken dat de gemeente positief staat tegenover de initiatieven van Slurink BV,  mits aan alle voorwaarden is voldaan, en de gemeente bereid is daar de nodige ruimtelijke besluiten voor te nemen. Verder zal de discussie gaan over de noodzaak om het door het college toegezegde onderzoek naar calamiteitenroutes te vervatten in het dictum van het raadsbesluit.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 21 mei 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie heeft een inspreker gehoord over de door hem ingediende zienswijze en adviseert het raadsvoorstel op 12 juni 2013 inhoudelijk te bespreken.