Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1049250

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1049250

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1049250
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'De Staart'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2013 18:11:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Motie titel M 2 Motie Bestemmingsplan Staart Slurink
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 05-03-2014
Aangenomen, 25-06-2013
Motietekst:
Besluit: Het college te verzoeken alle medewerking te verlenen om een snelle wijziging van het bestemmingsplan Staart mogelijk te maken zodra de milieuvergunning aan Slurink is verleend;
M 2 Motie Bestemmingsplan Staart Slurink.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.