Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1043708

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1043708

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1043708
Onderwerp Reactie van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel op de concept Drank- en Horeca verordening Dordrecht
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2013 16:15:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze bij de uitwerking van de Drank- en Horecawet kan worden betrokken.