Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1043706

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1043706

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1043706
Onderwerp Reactie van Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) op de concept Drank- en Horecaverordening Dordrecht
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2013 16:15:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze bij de uitwerking van de Drank- en Horecawet kan worden betrokken.