Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1039038

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1039038

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1039038
Onderwerp Raadsinformatiebrief Speerpunten 2013 van programma Ruimtelijk economische strategie
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2013 16:25:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 juni 2013 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - woensdag 12 juni 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken, ter kennisname naar de raad van 18 juni 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 23 april 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit op voorstel van de heer Hoogerduijn hiervoor één blok te reserveren. De bespreking zal zich richten op:


* Economie kan lokaal en regionaal wel een impuls gebruiken en dit stuk geft daar een goede aanzet voor. Wat is echter de actuele stand van zaken?


* Welk voortgang is geboekt in het realiseren van de ruimtelijk-economische doelstellingen? In het bijzonder in relatie tot de vier speerpunten voor 2013.


* Wat is/wordt concreet gedaan met de beschikbare bedragen? En waarom is in 2012 maar de helft van het beschikbare budget van 100.000 euro uitgegeven?


* Halen we alles uit de kast, in het bijzonder ook in een goede afstemming met anderen? Zowel met andere overheden (gemeenten/provincie/Europa), als de samenwerking met onderwijs en ondernemers (3 O's). Hoe versterken we elkaar en welke concrete resultaten kunnen we daarvan al merken?


* Welke actuele dossiers spelen er, zoals het vertrek van de KvK en de Belastingdienst en hoe hebben we daarin geopereerd als gemeente om dit te voorkomen? Welke andere bedrijven en overheidsinstellingen proberen we naar Dordrecht te halen en hoe geven we die lobby concreet vorm?

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 april 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de fractie van CU/SGP door te geleiden aan de agendacommissie.