Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1037854

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1037854

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1037854
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer J.C. van der Net namens de fractie VVD over Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2013 17:00:33
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer J.C. van der Net namens de fractie VVD over Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
Vergadersectie Brieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Peereboom, Evert (E.A.), 078 770 4789
Gerelateerde zaak 1037842
Datum verzending 11-04-2013
Agendacommissie 16-04-2013
Adviescommissie 1 blok (n.n.b.)
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 09-04-2013