Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1037723

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1037723

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1037723
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Wielwijk, locatie Kennedyschool'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2013 17:00:33
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Wielwijk, locatie Kennedyschool'
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 02-04-2013
Gerelateerde zaak 978754
Datum verzending 04-04-2013
Agendacommissie 09-04-2013
Adviescommissie nvt
Raad 16-04-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van "Wielwijk, sterk en weerbaar" is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan de nieuwbouw van de Kennedyschool. Op basis van het voorontwerpbestemmingsplan is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 30 oktober 2012 (voorontwerp) en 22 januari 2013 (ontwerp). Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.
Gepubliceerd 09-04-2013