Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1037723

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1037723

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1037723
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Wielwijk, locatie Kennedyschool'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2013 17:00:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 april 2013 20:15
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De VVD fractie legt een stemverklaring af, de fracties van GroenLinks, D66 en VSP sluiten zich hierbij aan. 

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 9 april 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 16 april 2013.