Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1028833

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1028833

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1028833
Onderwerp Drechtsteden: informatie over transitieplan I&A
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2013 17:00:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 16 april 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

N.a.v. de geformuleerde politieke vraag komen de volgende zaken aan de orde:


- Besluitvormingsprocedure/budgetrecht van de lokale raden,


- Afschrijvingstermijn en besparingsmogelijkheden in het bijzonder gelet op de reeds lopende bezuinigingen,


- Visie / aansluiten bij landelijke ontwikkelingen / Open source mogelijkheden,


- Stand van zaken en het 'in control zijn' van Dordrecht afgezet tegen andere gemeenten,


- Traditionele keuze gebaseerd op staande structuur, waarom niet van de grond af aan een nieuwe ICT omgeving met hardware en software opbouwen?


- Sturingsmogelijkheden van de (Drecht)raad.


Regionaal portefeuillehouder de heer Mirck beantwoordt zo goed mogelijk, gelet op de beperkt beschikbare tijd, alle vragen. De voorzitter concludeert dat het onderwerp voor nu lokaal voldoende is besproken en in opiniërende zin terugkomt op de Drechtstedendinsdag van 14 mei 2013.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 april 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief door te geleiden naar de agendacommissie. Eerder op de avond besloot de agendacommissie om voor dit stuk 1 blok te agenderen in de adviescommisse van 16 april 2013.