Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1028006

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1028006

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1028006
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van € 1.580.000,-- voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2013
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2013 17:00:33
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van € 1.580.000,-- voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2013
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 18 - Bodem; verontreiniging en saneringen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R.A. Mank, 078 770 4844
Datum B&W Besluit 19-03-2013
Gerelateerde zaak 957133
Datum verzending 04-04-2013
Agendacommissie 09-04-2013
Raad 16-04-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Wij verzoeken u een krediet van € 1.580.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2013, zoals beschreven in de nota "Uitvoering Bodemsanering Dordrecht, Jaarverslag 2012 en programma 2013". Dit krediet wordt gefinancierd uit de door het rijk ter beschikking gestelde zogenaamde ISV/Wbb-bodemsaneringsbudgetten 2010-2015.
Gepubliceerd 09-04-2013