Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1027917

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1027917

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1027917
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorbereiding Particulier Opdrachtgeverschap in de woningbouw
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2013 17:00:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Wonen) - dinsdag 21 mei 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 16 april 2013 19:00
Besluit:

Op voorstel van een grote meerderheid van de fracties besluit de agendacommissie deze brief te agenderen voor een kamer. De bespreking richt zich op:


- Alle aspecten van het verschijnsel Particulier Opdrachtgeverschap (PO),


- Mogelijke locaties hiervoor in Dordrecht,


- Voor welk probleem is PO een oplossing, ofwel wat is de Dordtse problematiek op de woningmarkt? Ligt die in een mismatch tussen vraag en aanbod in de nieuwbouw of in andere problemen en is dit dan de oplossing?


- de relatie met collectief particulier opdrachtgeverschap,


- En tot slot het proces richting de zomer. Het college kondigt in deze brief een onderzoek aan naar proces en randvoorwaarden waarvan de uitkomst voor het zomerreces naar de raad komt. De raad zou echter via een startnotitie aan de voorkant betrokkenheid bij dit onderzoek en het verdere proces willen hebben en wil hier in de kamer afspraken over maken met de portefeuillehouder.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 april 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.