Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1021938

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1021938

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1021938
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Dijkversterking Dordt-oost"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2013 14:36:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Dijkversterking Dordt-oost"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Betrekken bij een reeds geagendeerd onderwerp
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 12-03-2013
Gerelateerde zaak 957357
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Enige jaren geleden zijn (gedeelten van) de Wantijdijk, de Zeedijk en de Buitendijk afgekeurd. Om deze dijken voor de komende 50 jaar weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen heeft het Waterschap Hollandse Delta een dijkversterkingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt de uitvoering van de dijkversterking juridisch-planologisch mogelijk. Op basis van dit voorontwerp kan de procedure starten. Aangezien de uitgangspunten voor de dijkversterking nauwkeurig omschreven staan in het op de Waterwet gebaseerde en door gedeputeerde staten vastgestelde dijkversterkingsplan (projectplan) is besloten af te zien van het opstellen van een Nota van uitgangspunten. Tijdens de voorbereiding van het dijkversterkingsplan heeft het waterschap regelmatig met belanghebbenden gecommuniceerd. Verder konden zienswijzen in het kader van de procedure op grond van de Waterwet en de milieu¬effectrapportage worden ingediend. Hierdoor is de ruimte voor de gemeente om aanpassingen in het dijkversterkingsplan (en in aansluiting daarop het bestemmingsplan aan te brengen) niet of nauwelijks aanwezig. Om die reden heeft ons college besloten af te zien van inspraak over het voorontwerp¬bestemmingsplan. Het wettelijk voorgeschreven overleg wordt wel gevoerd.
Gepubliceerd 20-03-2013