Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1021152

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1021152

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1021152
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen van de Oppositiepartijen over de Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-03-2013 19:07:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 maart 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk op de voorraadlijst te plaatsen en later in het jaar te betrekken bij de uitkomsten van het raadsonderzoek over dit onderwerp.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 maart 2013 20:15
Besluit:

Het stuk wordt op verzoek van de fractie van D66 doorgeleid naar de agendacommissie.