Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1016435

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1016435

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1016435
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de Raadsinformatiebrief (Risnr. 1008253) over realisatie van het WDO-pakket en gemeentelijke inzet bij onderhandelingen met WDO-partners, inclusief bijlagen
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Rib + bijlagen Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Rib en bijlagen Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de Raadsinformatiebrief (Risnr. 1008253) over realisatie van het WDO-pakket en gemeentelijke inzet bij onderhandel Voorblad stukken