Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1014983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1014983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1014983
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage met juridisch advies behorende bij Raadsinformatiebrief (Risnr. 1014022) over het B&W besluit van 5 maart 2013 inzake Derde Merwedehaven
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Het bekrachtigen van de geheimhouding bijlage Rib 1014022 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage met juridisch advies behorende bij Raadsinformatiebrief (Risnr. 1014022) over het B&W besluit van 5 maa Besloten voorblad
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief Risnr.1014022 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage met juridisch advies behorende bij Raadsinformatiebrief (Risnr. 1014022) over het B&W besluit van 5 maa Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Raadsbesluit