Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1014022

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1014022

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1014022
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie en vragen Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 12-03-2013 10:59:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie en vragen Derde Merwedehaven
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 078 770 4837
Datum B&W Besluit 05-03-2013
Gerelateerde zaak 953497
Datum verzending 21-03-2013
Agendacommissie 26-03-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In deze brief melden we u de stand van zaken voor wat betreft de motie Onderzoek asbesthoudend materiaal en beantwoorden we de vragen die vanuit de gemeenteraad zijn gesteld in het raadsdebat van 18 december jl. inzake Derde Merwedehaven. Per brief van 5 februari jl. hebben de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, CU/SGP en VSP artikel 40 vragen gesteld die deels overeenkomen met de vragen uit het raadsdebat van 18 december. De brief van 5 februari wordt separaat beantwoord.
Gepubliceerd 12-03-2013