Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1014022

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1014022

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1014022
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie en vragen Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 12-03-2013 10:59:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over motie en vragen Derde Merwedehaven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over motie en vragen Derde Merwedehaven Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Advies GGD ZHZ Feitenonderzoek (18 december 2013) Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Brief aan GS Zuid-Holland inzake asbesthoudend afval (15 februari 2013) Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3. Brief aan GS Zuid-Holland inzake feitenonderzoek (5 maart 2013) Bijlage