Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1013891

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1013891

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1013891
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Dubbeldam'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 11:36:52
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Dubbeldam'
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar j. Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 03-05-2013
Gerelateerde zaak 953991
Datum verzending 14-03-2013
Agendacommissie 19-03-2013
Adviescommissie 16-04-2013
Raad 23-04-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor Dubbeldam. Op basis van dit voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het bestemmingsplan is in die fase op onderdelen aangepast, maar de hoofdopzet is niet veranderd. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn 13 zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 1 mei 2011 (voorontwerp) en 4 december 2012 (ontwerp).
Gepubliceerd 11-03-2013