Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1013891

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1013891

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1013891
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Dubbeldam'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 11:36:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. 
Motie M2 wordt ingetrokken.
Aangenomen worden motie M1  (BVD, GroenLinks, WEK (15) tegen, overige fracties (20) voor). Motie M2A wordt met de aanpassing in tekst M2B (BVD tegen (11), overige fracties voor (24).

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 16 april 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2013. De discussie zal daarbij gaan over de bouwmogelijkheden op het Laantje van Middenhoeve en de uitbereidingsplannen van Stichting het Parkhuis. Tot slot zal de wethouder meer informatie geven over de stand van zaken rond het bibliopunt in Dubbeldam.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 9 april 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat de inspreekreacties voldoende zijn toegelicht.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 9 april 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat de inspreekreacties voldoende zijn toegelicht.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 maart 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit een Sprekersplein te agenderen (2 blokken) in de Adviescommissie van 9 april 2013 en de inhoudelijke behandeling te agenderen voor de Adviescommissie van 16 april 2013. Over het onderdeel 'Laantje van Middenhoeve' kan ook nog worden ingesproken, mits de inspraakbijdragen hierover nieuwe gezichtspunten bevatten.