Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1009456

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1009456

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1009456
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw H. van der Ploeg op het ontwerpbestemmingsplan De Staart
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw H. van der Ploeg op het ontwerpbestemmingsplan De Staart Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze 957728 Zienswijze