Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1009456

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1009456

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1009456
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw H. van der Ploeg op het ontwerpbestemmingsplan De Staart
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 maart 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.