Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1008942

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1008942

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1008942
Onderwerp Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof: beantwoording college ten behoeve commissiebehandeling op 12 juni 2013
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - woensdag 4 december 2013 22:15 - Adviescommissie
Toezegging datum 04-12-2013
Datum gepland 05-12-2013
Datum gereed 05-12-2013
Toezegger REC Reynvaan
Toezeggingtekst:
Op verzoek van meerdere fracties zegt wethouder Reynvaan toe om de mogelijkheden uit te werken om het recht voor opstal (verleend aan de winkeliersvereniging) met enkele jaren te verlengen. De adviescommissie geeft het signaal af dat ze zich niet wil mengen in een privaatrechtelijke kwestie, maar tegelijkertijd wel haar best wil doen om ontwikkelingen in Crabbehof te stimuleren. Als de wethouder de raad informeert over de mogelijkheden zal ze ook aandacht besteden aan de bevoegdheden van de raad in dit dossier.
Stand van zaken: