Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1008942

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1008942

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1008942
Onderwerp Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof: beantwoording college ten behoeve commissiebehandeling op 12 juni 2013
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1037854 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer J.C. van der Net namens de fractie VVD over Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof S.V. Vooren programma 09-04-2013
1037842 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer E.A.M. Nederhof namens de fractie Beter voor Dordt over Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof S.V. Vooren programma 09-04-2013