Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1008942

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1008942

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1008942
Onderwerp Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof: beantwoording college ten behoeve commissiebehandeling op 12 juni 2013
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoord vraag 1 Korte toelichting op de geschiedenis rond het Chinees restaurant Algemeen
Icoon voor documenttype Antwoord vraag 2 toelichting op de plannen voor de kern van Crabbehof Algemeen
Icoon voor documenttype Antwoord vraag 3 draagvlakanalyse Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording college ten behoeve commissiebehandeling op 12 juni 2013 Voorblad stukken