Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1008942

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1008942

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1008942
Onderwerp Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof: beantwoording college ten behoeve commissiebehandeling op 12 juni 2013
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2013 19:16:42
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - woensdag 4 december 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 november 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie dankt het college voor deze nadere informatie en besluit unaniem dit onderwerp te agenderen voor het laatste blok van de adviescommissie Fysieke Leefomgeving op 4 december 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De heer Van Verk herinnert de griffier er aan dat de agendacommissie nadere informatie had opgevraagd. Is dit alles wat gevraagd is? De griffier zal dit nagaan. Dit stuk komt volgende vergadering terug.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - woensdag 12 juni 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

Gezien recente ontwikkelingen is de relevantie van de stukken onduidelijk. De adviescommissie besluit dat het onderwerp voor nu voldoende is besproken en hiermee is afgedaan. De komende ontwikkelingen worden afgewacht.