Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1007118

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1007118

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1007118
Onderwerp Beantwoording door het college van de brief van Gedeputeerde Staten over Toezichtregime begroting 2013 (Risnr. 971903)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
Onderwerp Beantwoording door het college van de brief van Gedeputeerde Staten over Toezichtregime begroting 2013 (Risnr. 971903)
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk 078 770 4163
Datum verzending 14-03-2013
Agendacommissie 19-03-2013
Termijn agenda betrekken bij bespreking nota risicomanagement en weerstandsvermogen
Raad 26-03-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 07-03-2013