Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1003549

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1003549

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1003549
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het Jaarplan Integrale Handhaving 2013
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Veiligheid) - dinsdag 21 mei 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2013.


Verder geeft de wethouder aan nog met een nadere toelichting te komen betreffende hoe keuzes in prioritering tot stand komen. Daarbij zal hij ook ingaan op de door de CU/SGP genoemde bedrijven.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 maart 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk voor een 'midterm review-achtige behandeling' te agenderen in een nader te bepalen kamer van de adviescommissie (1 blok). De politieke vraag richt zich op de wijze waarop clusters en thema's zijn vertaald in het plan, hoe doelstellingen zijn uitgewerkt en op welke wijze aan de professionalisering van Toezicht wordt gewerkt. De raadsinformatiebrief kan ook betrokken worden bij de behandeling van de Sportboulevard in de raad van 26 maart 2013 en bij de thema-avond Veiligheid op 3 april 2013.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 maart 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie CU/SGP en D66 door te geleiden naar de agendacommissie.