Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1002666

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1002666

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1002666
Onderwerp Vaststellen en ter inzage leggen ontwerpbesluit actualiseren komgrenzen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 15:44:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen en ter inzage leggen ontwerpbesluit actualiseren komgrenzen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen en ter inzage leggen ontwerpbesluit actualiseren komgrenzen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen en ter inzage leggen ontwerpbesluit actualiseren komgrenzen Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Kaart met komgrenzen Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Overzicht locaties komgrenzen nu en later Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3. Ontwerpbesluit actualiseren komgrenzen (ter inzage) Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen en ter inzage leggen ontwerpbesluit actualiseren komgrenzen B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 951450 Raadsbesluit