Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1000782

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1000782

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1000782
Onderwerp Rekenkamercommissie: onderzoek informatievoorziening Grondbeleid
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Verzoek Rekenkamercommissie om delegatie vanuit de raad tenbehoeve het onderzoek grondbeleid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Rekenkamercommissie onderzoek informatievoorziening Grondbeleid Algemeen