Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1000678

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1000678

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1000678
Onderwerp Zienswijze van Amega Holding B.V. en Bedrijfsunie Van Twist B.V. op het ontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der Verenigde Naties
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van Amega Holding B.V. en Bedrijfsunie Van Twist B.V. op het ontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der Verenigde Naties Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze 944077 Zienswijze