Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1000646

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1000646

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1000646
Onderwerp Zienswijze van de Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
Onderwerp Zienswijze van de Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 07-03-2013