Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1000646

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1000646

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1000646
Onderwerp Zienswijze van de Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de Gasunie op het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze 949514 Zienswijze