Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 990862
Aanvang-sluiting 02-10-2013 20:00 - 02-10-2013 22:30
Hoofdvergadering Themabijeenkomst 'Planologische procedures'

Themavergadering planologische procedures woensdag 2 oktober 2013

De voorzitter van de adviescommissie Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) nodigt u uit voor de themavergadering in vergaderzaal 1 - Johan de Witt in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht, aanvang 20.00 uur.

 

De heer Wieger Apperloo (AT Osborne) begeleidt de thema-avond over planologische procedures. In samenspraak met de begeleidingscommissie en een vertegenwoordiging uit de ambtelijke organisatie is onderstaand programma samengesteld.

 

Programma

20.00 uur Opening en introductie (wat moet de avond voor u opleveren?)

20.10 uur Toelichting op bestemmingsplannen en het Wro instrumentarium (door Richard Schmull)

20.30 uur Vragen en discussie / vragen instrumentarium

21.00 uur Presentatie Trends RO / Uitnodigingsplanologie (door Wieger Apperloo)
21.20 uur Vragen en discussie

21.50 uur Afsluiting en bepalen vervolgstappen
22:00 uur Einde


Ter voorbereiding op deze avond is de nodige informatie verzameld. Om de avond goed te laten verlopen wordt u gevraagd om in ieder geval de basisdocumentatie te lezen (begrippenlijst + afsprakenkader Dordrecht).

Interessante link voor meer achtergrondinfo:
http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/